హిటాచి భారతదేశంలో అతిపెద్ద ఏటీఎం తయారీ సంస్థ. వారు వైట్ లేబుల్ ఏటీఎం మరియు డిపాజిట్ మిషన్స్ మీ ప్రాంతాల్లో మీరే స్వతంత్రంగా నిర్వహించుటకు ఔత్సాహిక వ్యాపారవేత్తలు కావలెను. ఒక ATM & డిపాజిట్ మిషన్ ద్వారా 50వేల వరకు సంపాదించుకునే అవకాశం.

వివరాలకు:- 9492273092,8919463024

*ప్రతి ఒక్క ఏటీఎంలో అన్ని బ్యాంకుల విత్ డ్రా మరియు 14 బ్యాంకులో డిపాజిట్ చేసుకునే అవకాశం.

Amenties

  • ATMs & Deposit Machines