లీగల్ లీడర్.. కంపెనీ .. వివిధ  రకాలైన  ప్రాపెర్టీ  మరియు  లీగల్  సర్వీసెస్  ని  అందిస్తుంది..

దానిలో  భాగమే ..

ప్రాపర్టీ  వెరిఫికేషన్

Secure  registration process అనే వి .. ప్రజలకు.. చాలా  upayogapadathavi

Amenties

  • Apartments, Villas, Independent Houses
  • Farm Lands
  • Open Plots
  • Other Real Estate
  • Property Agents