బట్టతల మరియు అధిక బరువు సమస్యలకు చక్కటి పరిష్కారం మా క్లాసిక్ స్లిమింగ్ & హెయిర్ కేర్ నందు కలదు.

AVAILABLE HAIR SERVICES :
HAIR REPLACEMENT
HAIR FIXING
HAIR CLIPPING
HAIR MONTHLY SERVICES .

WEIGHT LOSS SERVICES:
INCH LOSS
REDUCE ARMS
REDUCE ABDOMEN
REDUCE THIGHS

Amenties

  • Beauty & Spa