చార్వి ఇన్నోవేషన్స్ అనే సంస్థ ద్వారా  ఆర్గానిక్ పురుగు మందులు, టార్పాలిన్స్, ముల్చింగ్ షీట్స్, షేడ్ నెట్స్ అమ్మబడును మరియు పంటలకు వచ్చే వ్యాధుల వివరాలు  తెలియజేస్తాం.

Amenties

  • Aqua Feeds (Feed for Fish & Prawns)