వైజాగ్ నుండి ఆంద్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, కర్ణాటక, ఒరిస్సా, బెంగాల్, అస్సాం, రాష్ట్రంలకి లారీలు సప్లై చేస్తాను.

లారీ ట్రాన్స్ పోర్ట్ వైజాగ్ to ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, తమిళనాడు, కర్ణాటక, ఒరిస్సా, బెంగాల్, అస్సాం వెళ్లే లారీలు కి లొడింగ్ పెడతాను

ఫోన్ నెంబర్

9577555888

9246422726

9246622726

9246922726

9963833699

7382199699

Amenties

  • Logistic Services
  • Lorry Transportation Services
  • Other Transportation Services